Man driving car - no visible branding of vehicle makeОт какъв тип Автомобилна застраховка се нуждая?

Как да изберем между различните варианти на автомобилна застраховка в Обединеното кралство.

Във Великобритания е законово изискване да имате поне Гражданска автомобилна застраховка. Най-общо, това означава, че покрива гражданската отговорност на собственика на превозното средство, в случай, че причини смърт, нараняване или повреда на чуждо имущество чрез използване на превозното си средство.

Confused.com Logo

Сравняване на автомобилни застраховки – сравнение на голям брой конкурентни оферти само за няколко минути.

Quotezone Logo

Популярен сайт в Англия за сравняване на застраховка гражданска отговорност и автокаско.

Освен това основно изискване от закона, имате и много други възможности. Очевидно е, че колкото повече опции добавите, толкова повече ще струва тя, но за пълното Ви спокойствие може да почувствате, че приемането на цялостна застраховка /пълно автокаско/ е най-добро. Това предлага най-пълното покритие за всички инциденти или загуби, произтичащи от използването на превозното средство, не само за другите хора, т.е. трети лица, а и за Вас, Вашият автомобил и Вашите пътници.

Повечето застрахователи ще Ви предложат полица, попадаща между горните два вида, която се нарича Гражданска отговорност, пожар и кражба. Това покрива основното законово изискване за Гражданска отговорност с добавено покритие за щети от пожар или загуба, или щети, причинени от кражба на превозното средство. Това покритие ще Ви струва по-малко, отколкото пълното автокаско.

Трябва да решите кое е най-добре за Вас и Вашите обстоятелства и след това да използвате онлайн сайтове за сравнение, за да намерите най-добрата сделка.